Psychoterapie Brno

Psychologické služby v centru Brna

Mediace Brno

MEDIACE=efektivní způsob řešení konfliktů
Každý z nás se občas dostane do konfliktní situace. Zpravidla ji prožíváme jako nepříjemnou událost, která si žádá řešení. Nepřijde-li brzy, má konflikt tendenci přerůst nám přes hlavu. Pak nevíme, co s ním.
Mediace nabízí recept pro ty případy, kdy obě strany konfliktu chtějí nalézt z obtížné situace východisko. Zvlášť tam, kde se lidé budou dál potkávat či potřebují nadále spolupracovat, je mediace vhodnou alternativou.


Co je mediace?
• Je metodou řešení konfliktů či sporů za asistence třetí, neutrální strany, tzv. mediátora.
• Nabízí přehledný a bezpečný proces rozhovoru.
• Je založena na principu vítěz-vítěz (spokojeni odchází všichni).
• Účastníci konfliktu mají řešení ve svých rukou a nejsou tedy odkázáni na vnější autoritu.
• Je podmíněna diskrétností, všichni účastníci jsou vázáni mlčenlivostí ke všemu, co při ní zazní.

Kdo je mediátor?
• Je odborníkem na komunikaci a specificky i na proces mediace.
• Usnadňuje komunikaci mezi přítomnými stranami, pomáhá formulovat jejich potřeby a zájmy.
• Nese odpovědnost za proces mediace.
• Věnuje pozornost atmosféře, v níž se mediace odehrává a tím se stará o pocity a bezpečí účastníků.
• Nerozhoduje a nesoudí. To znamená, že nehledá viníka.

Jak mediace konkrétně probíhá?
• Mediátor nejprve seznámí účastníky s nabízeným procesem.
• Poskytne jim dostatek času na vyjádření zájmů a pocitů.
• Mediace nemá určený čas trvání, běžně však trvá dvě hodiny. Někdy je třeba vícero setkání.

Jaké situace lze mediací např. řešit?
• rodinná a rozvodová oblast
• občanské spory
• zaměstnanecké spory