Supervize v sociálních službách

Supervize v oblasti pomáhajících profesí je nezbytnou součástí profesionálního přístupu. Je určena těm, kteří pomáhají druhým. Úloha supervize spočívá jednak v prevenci nežádoucích jevů (např. stresu či dlouhodobé únavy), jednak slouží k účinnému řešení aktuálních potíží spojených s výkonem pracovní činnosti.

Pravidelná supervize poskytuje supervidovaným prostor k přemítání o vlastní práci, nakolik je ovlivňuje a jak oni sami ovlivňují druhé (klienty). Poskytuje účastníkům tolik nezbytnou podporu. Nabízí rovněž učební proces a profesionální růst. To vše v bezpečném prostředí zajištěném zkušeným supervizorem.

Dobrá supervize odpovídá na přání účastníků, která můžou být
obecná:
- zlepšit vlastní práci
- zlepšit svůj pocit z práce
- rozšířit si možnosti jak pracovat

či konkrétní:
- zamyslet se nad konkrétním případem
- ujasnit si další postup
- ujasnit si proč pracuji právě takto

Nabízím individuální i skupinové supervize.

Přihlášení